دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران – ورزش

برچسب: ورزش

اعلام آمادگی اولیه شرکت در پنجمین المپیاد فرهنگی ، ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

با عنایت به نقش و اهمیت ورزش و فعالیت های بدنی در افزایش روحیه نشاط و شادابی دانشجویان و در راستای دستیابی به اهداف سلامت بخش تربیت بدنی ، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در نظر دارد نسبت به برگزاری پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه در دو گروه دختران و پسران اقدام فرمایند . لذا مقتضی است به منظور…