دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران – انتخابواحد ۴۷

برچسب: انتخابواحد 47

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال دوم ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

ورودی ٩٩١ کاردانی گرافیک ورودی 991 کاردانی عکاسی ورودی 991 کاردانی کسب و کار ورودی 991 کاردانی امورفرهنگی ورودی 991 کاردانی روابط عمومی ورودی 991 کاردانی فرش دستباف ورودی 991 کاردانی معماری داخلی ورودی 991 کارشناسی نقاشی ورودی 991 کارشناسی گرافیک ورودی 991 کارشناسی امور فرهنگی ورودی 991 کارشناسی طراحی فرش ورودی 991 کارشناسی تجاری سازی ورودی 991 کارشناسی فرش…

اطلاعیه شهریه ترم بهمن ۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ،جهت ثبت نام و واریز علی الحساب شهریه ترم بهمن ۱۴۰۰ می بایست از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ الی پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷ نسبت به واریز شهریه اقدام و تصویر ان را به شماره واتس اپ ۰۹۱۲۸۳۸۷۵۷۰ به همراه نام و رشته و ورودی ارسال نمایند . شماره کارت بانکی شهریه دانشجویان :6104-3378-6090-7417بانک ملت -…

لیست دروس ارائه شده برای نیمسال اول ١۴٠٠-١۴٠١ به تفکیک رشته

ورودی ٩٨١ کاردانی فرش دستباف ورودی ٩٨١ کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی ٩٨١ ورودی ٩٨٢ کاردانی گرافیک ورودی 982 کاردانی امورفرهنگی ورودی 982 کاردانی کسب و کار ورودی 982 کاردانی معماری داخلی ورودی 982 کارشناسی گرافیک ورودی 982 کارشناسی عکاسی تبلیغات ورودی 982 کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری ورودی 982 کارشناسی مدیریت تجاری سازی ورودی 982 کارشناسی معماری طراحی محیط داخلی ورودی…

اطلاعیه حوزه مالی پیرو شهریه ترم جدید

دانشجویان محترم ؛ لطفا موارد زیر را به همراه فیش واریزی به شماره ۰۹۱۲۸۳۸۷۵۷۰ ارسال فرمایید: نام ، نام خانوادگی شماره تماس مقطع رشته همچنین لطفا مبالغ را تنها به شماره کارت بانکی مرکز : 6104-3378-6090-7417 بانک ملت  به نام  شاهین فرزانه وشکی / ندانادردل  واریز فرمایید . شهریه کاردانی شهریه کارشناسی

نکات مهم پیش از انتخاب واحد :

سقف تعداد واحد تابستان 6 واحد درسی می باشد. (٢ واحد كارورزي+۴ واحد از دروس عمومی و مهارت مشترک) تذکر: امکان اخذ دو درس از گروه معارف بصورت همزمان امکانپذیر نمی باشد. دانشجویان فارغ التحصیل که فقط 8 واحد باقیمانده برای فارغ التحصیلی دارند می توانند 8 واحد درسی خود را در تابستان اخذ نمایند. (دانشجو می بایست در مجموع…

لیست دروس ارائه شده نیمسال تابستان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای انتخاب واحد

ورودی ۹۸۱ کاردانی گرافیک981 کاردانی عکاسی 981 کاردانی کسب و کار 981 کاردانی نقاشی ورودی 981 کاردانی امورفرهنگی ورودی 981 کاردانی معماری داخلی ورودی 981 کارشناسی نقاشی ورودی 981 کارشناسی گرافیک ورودی 981 کارشناسی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی ورودی 981 کارشناسی تجاری سازی ورودی 981 کارشناسی معماری داخلی ورودی 981 کارشناسی مدیریت تجاری سازی ورودی 981 کارشناسی مدیریت تبلیغات-تجاری981 ورودی…