دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

ثبت نام متقاضیان وام شهریه نیمسال اول 1401-1400

متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی برای دریافت تسهیلات ابتدا می بایست اطلاعات فردی و درخواست وام خود را در سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir ثبت نمایند.