ورودی ۹۹۱ کاردانی گرافیک ورودی ۹۹۱ کاردانی عکاسی ورودی ۹۹۱ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۹۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۹۱ کاردانی روابط عمومی ورودی ۹۹۱ کاردانی فرش دستباف ورودی ۹۹۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۹۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۹۱ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۹۱ کارشناسی برنامه ریزی ورودی ۹۹۱ کارشناسی طراحی فرش ورودی ۹۹۱ کارشناسی تجاری...

لیست دروس ارائه شده ورودی ۹۹۱ ( ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ترم اول )بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

کلیه دانشجویان ورودی ۹۸۱ موظف هستند بر اساس دروس ارائه شده برای آن ها انتخاب واحد خود را انجام دهند . ورودی ۹۸۱ کاردانی فرش ۹۸۱ کاردانی گرافیک۹۸۱ کاردانی عکاسی ۹۸۱ کاردانی کسب و کار ۹۸۱ کاردانی نقاشی ورودی ۹۸۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۸۱ کارشناسی گرافیک...

لیست دروس ارائه شده بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (بروزرسانی ۲)

اطلاعیه مهم برگزاری آزمون های متمرکز به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، مطابق با بخشنامه ستاد محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی، آزمون های متمرکز پایان نیمسال اول ٩٩-١۴٠٠مطابق برنامه زمانبندی قبلی (٢٧ لغایت ١١مرداد) به صورت غیرحضوری و درسامانه آزمون متمرکز فقط به نشانی https://examuast.ir و https://exam-uast.irبرگزار می گردد. به منظور بررسی ورود، کنترل دروس...

اطلاعیه فوری در مورد آزمون متمرکز و شرکت در آن (بروزرسانی ۱- لیست افراد شرکت نکرده)