اخبار و اطلاعیه های فوری

advanced divider

قابل توجه کلیه اساتید ، دانشجویان مرکز و دانشجویان مهمان  جهت استفاده از سامانه یادگیری مجازی و شرکت در کلاس های ترم مهر ۹۹-۰۰ ، لطفا پس از ورود به لینک زیر با استفاده و مشاهده کامل آموزش مربوط به هر گروه اقدام به ورود به سامانه و استفاده از آن نمایید. تذکر : دانشجویانی...

آموزش استفاده از سامانه یادگیری مجازی (ریلاین)

دانشجویان گرامیبه اطلاع می رساند طبق اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، جهت دریافت وام شهریه نیمسال دوم ۹۹-۱۴۰۰ از صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم (۱۰ میلیون ریال) به دفتر امور دانشجویی فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید. شماره تماس جهت دریافت اطلااعات ۰۲۱۸۸۳۵۰۲۶۵ داخلی ۱۱۳

جزئیات، شرایط و نحوه پرداخت وام شهریه دانشجویی

ورودی ۹۹۱ کاردانی گرافیک ورودی ۹۹۱ کاردانی عکاسی ورودی ۹۹۱ کاردانی کسب و کار ورودی ۹۹۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۹۱ کاردانی روابط عمومی ورودی ۹۹۱ کاردانی فرش دستباف ورودی ۹۹۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۹۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۹۱ کارشناسی گرافیک ورودی ۹۹۱ کارشناسی برنامه ریزی ورودی ۹۹۱ کارشناسی طراحی فرش ورودی ۹۹۱ کارشناسی تجاری...

لیست دروس ارائه شده ورودی ۹۹۱ ( ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ترم اول )بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

کلیه دانشجویان ورودی ۹۸۱ موظف هستند بر اساس دروس ارائه شده برای آن ها انتخاب واحد خود را انجام دهند . ورودی ۹۸۱ کاردانی فرش ۹۸۱ کاردانی گرافیک۹۸۱ کاردانی عکاسی ۹۸۱ کاردانی کسب و کار ۹۸۱ کاردانی نقاشی ورودی ۹۸۱ کاردانی امورفرهنگی ورودی ۹۸۱ کاردانی معماری داخلی ورودی ۹۸۱ کارشناسی نقاشی ورودی ۹۸۱ کارشناسی گرافیک...

لیست دروس ارائه شده بر اساس رشته تحصیلی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (بروزرسانی ۲)

پیرو اطلاعیه قبلی کلیه افرادی که اسمشان در لیست زیر اعلام شده و به هر دلیل شهریه را پرداخت نکرده و یا فیش را ارسال نکرده اند ، با اقدام مستقیم واحد آموزش و مالی ، حساب کاربری سامانه آن ها بسته و از انتخاب واحد آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد . بدیهی...

قابل توجه دانشجویانی که شهریه را پرداخت نکرده و یا فیش آن را ارسال نکرده اند + لیست اسامی