دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

به اطلاع می رساند ؛
کلاس هاي توجیهی دروس کارورزی ١ و ٢
به تفکیک مدرس یا رشته طبق جدول هاي ذیل برگزار خواهد شد.

دانشجویان رشته حسابداری ،مدیریت کسب و کار و مدیریت تبلیغات تجاری مقطع کاردانی و کارشناسی میرساند جلسه توجیهی کارورزی طبق جدول پیوست برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

رشته حسابداری ،مدیریت کسب و کار و مدیریت تبلیغات تجاری مقطع کاردانی و کارشناسی

 جلسه توجیهی کارورزی (استاد گوهرزاد) روز دوشنبه مورخ 98/05/07 برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

کارورزی استاد گوهرزاد

 جلسه توجیهی کارورزی (استاد بنی هاشمی) روز دوشنبه مورخ 98/05/07 برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

کارورزی استاد بنی هاشمی

 جلسه توجیهی کارورزی (استاد نورایی) روز یکشنبه مورخ 98/05/13 برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

کارورزی استاد نورایی

جلسه توجیهی کارورزی (استاد افشاری نادری) طبق لیست پیوست برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

کارورزی استاد افشاری نادری

جلسه توجیهی کارورزی (استاد نادردل) طبق لیست پیوست برگزار خواهد شد.
🔴 تذکر : حضور به موقع در این کلاس الزامی می باشد.این کلاس مجددا برگزار نخواهد شد.

کارورزی استاد نادر دل

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.