دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

مدیر گروه های مرکز واحد علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷

photo_2018-10-02_16-42-44

دکتر افسر افشاری نادری

مدیرگروه رشته امور فرهنگی

دکتری تخصصی برنامه ریزی فرهنگی

ایمیل:os_naderi@yahoo.com

41

دکتر سیما ویسی نژاد

مدیر گروه رشته تدوین و تامین منابع درسی

دکتری مدیریت منابع انسانی

ایمیل: Visi.Sima7@Gmail.com

213

دکتر غلامرضا سعیدی

مدیر گروه رشته کارآفرینی و مهارت مشترک

دکتری رشته مدیریت کار آفرینی و مدیریت دولتی

ایمیل: R.saeidi47@yahoo.com

17 - Copy

دکتر شهریار شفیعی

مدیر گروه مدیریت کسب و کار تبلیغات تجاری

دکتری بازاریابی و برندسازی

ایمیل: dr.shafei@yahoo.com

لیلا نورائی

مدیر گروه رشته عکاسی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه آزاد

ایمیل:leilanooraie@yahoo.com

علیرضا طوسی

مدیر گروه رشته حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشگاه سمنان

ایمیل: ali_toosi1970@yahoo.com

Untitled-1

سیما انصاری جعفری

مدیر گروه رشته گرافیک و نقاشی

کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه شاهد

ایمیل: S_ansary_art@yahoo.com

مهندس یاسمن احمدی فرد

مدیرگروه رشته معماری

 ایمیل: