دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

مدیر گروه های مرکز واحد علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷

16

دکتر الهام پورمهابادیان

مدیرگروه رشته معماری

دکتری مهندسی معماری

 ایمیل:Elham.pourmahabadian@gmail.com

13

دکتر افسر افشاری نادری

مدیرگروه رشته امور فرهنگی

دکتری تخصصی برنامه ریزی فرهنگی

ایمیل:os_naderi@yahoo.com

10

دکتر سیما ویسی نژاد

مدیر گروه رشته تدوین و تامین منابع درسی

دکتری مدیریت منابع انسانی

ایمیل: Visi.Sima7@Gmail.com

17

دکتر شهریار شفیعی

مدیر گروه مدیریت کسب و کار تبلیغات تجاری

دکتری بازاریابی و برندسازی

ایمیل: dr.shafei@yahoo.com

2

سیما انصاری جعفری

مدیر گروه رشته گرافیک

کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه شاهد

ایمیل: S_ansary_art@yahoo.com

18

لیلا نورائی

مدیر گروه رشته عکاسی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه آزاد

ایمیل:leilanooraie@yahoo.com

3

فهیمه صالحی فیروز

مدیر گروه رشته نقاشی

کارشناسی ارشد رشته تصویر سازی دانشگاه هنر

ایمیل: f_salehifirooz@yahoo.com

7

علیرضا طوسی

مدیر گروه رشته حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشگاه سمنان

ایمیل: ali_toosi1970@yahoo.com

9

دکتر غلامرضا سعیدی

مدیر گروه رشته کارآفرینی و مهارت مشترک

دکتری رشته مدیریت کار آفرینی و مدیریت دولتی

ایمیل: R.saeidi47@yahoo.com

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.