دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

رشته های مرکز واحد علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

گرافیک

معماری داخلی

عکاسی

نقاشی

مدیریت کسب و کار

حسابداری مالی

روابط عمومی

فرش دستبافت

امور فرهنگی

مدیریت تبلیغات تجاری

کتابداری و اطلاع رسانی