دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۴۷ از سال ۱۳۸۳ با اخذ مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان یکی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور برگزاری دوره های عالی پودمانی دانشگاه جامع فعالیت خود را آغاز نمود و اکنون با توجه به ارتقاء سطح کمی و کیفی و رعایت استاندارهای مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول به آموزش دانشجویان می باشد  .

هدف این مرکز ارتقاء سطح علمی و فرهنگی  دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ایجاد فضائی پر نشاط و باانگیزه با مشارکت دانشجویان عزیز می باشد .