دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

معرفی حوزه های دانشگاه

اعضای هیئت مدیره

دکتر شاهین فرزانه

رییس هیات مدیره

ندا نادر دل

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

حوزه آموزش

دکتر افسر افشاری نادری

معاون آموزش

میترا مرادی

مسئول آموزش

مرجان سنابادی

کارشناس مسئول امور مدرسان

حوزه فناوری اطلاعات

حوزه دانشجویی فرهنگی و پژوهش

مهندس سپنسار سروش

مدیر فناوری اطلاعات

زیبا صنوعی

مسئول دانشجویی، فرهنگی و پژوهش

حوزه بایگانی

حوزه ریاست و مالی

سجاد حاتمی

کارشناس بایگانی و امور فارغ التحصیلان

سیده زهرا وسمه گر زاده

مسئول حوزه ریاست و کارشناس امور مالی

حوزه حراست و خدمات

هاشم خوب نژاد

نگهبانی