دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

معرفی حوزه های دانشگاه

اعضای هیئت مدیره

دکتر شاهین فرزانه

رییس هیات مدیره

ندا نادر دل

عضو هیات مدیره

مهندس یاسمن احمدی فرد

عضو هیات مدیره

حوزه آموزش

دکتر افسر افشاری نادری

معاون آموزش

میترا مرادی

کارشناس آموزش

مرجان سنابادی

کارشناس امور مدرسان

حوزه فناوری اطلاعات

حوزه دانشجویی فرهنگی و پژوهش

مهندس سپنسار سروش

مدیر فناوری اطلاعات

زیبا صنوعی

مسئول دانشجویی، فرهنگی و پژوهش

حوزه بایگانی

حوزه ریاست

عبدالله سید احمد پور

مسئول بایگانی

معصومه شیبانی فر

کارشناس امور فارغ التحصیلان

سیده زهرا وسمه گر زاده

مسئول حوزه ریاست

حوزه حراست و خدمات

حسین کمالی

مسئول حراست

هاشم خوب نژاد

نگهبانی