دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

 

دارای انجمن علمی دانشجویی فعال نشریه علمی، فرهنگ و هنری کمیته کارآفرینی تخصصی

اولین مرکز دارای خوشه های نوآوری در زمینه معماری به نام: مرکز نوآوری معماری شهری و صنایع وابسته تهران

آدرس:

خیابان فاطمی- خیابان پروین اعتصامی- نبش کوچه آونگ- پلاک۲۱

تلفن:

۰۲۱-۸۸۳۵۰۲۶۵

۰۲۱-۸۸۳۵۰۲۶۴

دورنگار:

۰۲۱-۸۸۳۳۳۴۹۵

کد پستی:

۱۴۱۳۸۴۳۱۱۱

ایمیل:

info@uast47.ac.ir