دانشگاه علمی کاربردی واحد47تهران

[vc_row css_animation=”fadeInDown”][vc_column][vc_column_text]نشریه انجمن های علمی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران

مطالب درج شده در نشریهصرفا نظریات و دیدگاه های نویسندگان محترم بود و نشریه هیچ مسوولیتی در قبال دیدگاه نویسندگان ندارد.[/vc_column_text][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”fadeInUp”][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1884″ primary_title=”” hover_title=”اقتصاد فرهنگ و هنر” hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران

شماره بیستم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1888″ primary_title=”” hover_title=”پاتوغ2″ hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران

شماره نوزدهم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1899″ primary_title=”” hover_title=”پاتوغ ” hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره هجدهم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1907″ primary_title=”” hover_title=”ویژه نامه قومیت” hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره هفدهم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1951″ primary_title=”” hover_title=”محیط زسیت” hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره شانزدهم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_hoverbox image=”1953″ primary_title=”” hover_title=”اندیشه جامع” hover_background_color=”white”]نشریه اندیشه جامع

نشریه داخلی انجمن های مرکز علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۷ تهران

شماره پانزدهم

دانلود[/vc_hoverbox][vc_widget_gap][/vc_column][/vc_row]