اخبار و اطلاعیه های فوری

اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه های فرهنگی

اطلاعیه های مالی

سامانه ها

سامانه امتحانات

سامانه یادگیری مجازی

سامانه هم آوا

پیش ثبت نام

مرکز نوآوری

نشریه

رشته های مرکز

توضیحات مدیریت فرهنگی

توضیحات در مورد رشته نقاشی

توضیحات در مورد فرش 

معماری هنر خلق فضا است، معماری از دیرباز اهمیت ویژه ای داشته چون به عنوان سر پناه و فضا های جمعی ارتباطی استفاده می گردد .

نشانی :
تهران-خیابان دکتر فاطمی-خیابان پروین اعتصامی-نبش کوچه آونگ-پلاک ۲۱
کد پستی:۱۴۱۳۸۴۳۱۱۱
تلفن:۸۸۳۵۰۲۶۵-۸۸۳۵۰۲۶۴

دورنگار:۸۸۳۳۳۴۹۵

ایمیل:info@uast47.ac.ir